Blog Image

LOSHAVNSBLOGGEN

NRK-program fra 1977

Trivialiteter Posted on Mon, July 28, 2014 21:12:21

I NRKs arkiver finnes et artig TV-program fra 1977. En stor del av programmet er fra Loshavn.

Her er intervju med Arthur Danielsen sr, mengder av sørlandsklisjeer, og en fornøyelig avslutning med bryggedans utenfor hos Abraham Tønnessen – med Abraham i hovedrollen, selvsagt.


Programmet er både langt og drygd, men morsomt å se på 37 år i etterkant; det gjør likevel ingenting om du spoler fram 21 minutter og 20 sekunder – det er da det begynner i Loshavn.

Programmet finner du HERGamle skipper Jonasen

Spekulasjoner Posted on Sat, March 01, 2008 22:35:13

Da en engelsk fregatt i 1808 ble sendt på en ekspedisjon mot Loshavn, ble det løsnet skudd fra kanonen på Støa. I følge forfatteren Constantius Flood (1827-1908) skjedde dette under gamle skipper Jonasens kommando.

Hvem var han? Den eldste mannlige Jonasen i hele Vanse prestegjeld ved folketellingen i 1801 var Christen Jonassen. Han bodde i Bukta i 1808, og var riktignok skipper – men på det tidspunktet var han 40 år, og kunne vel neppe sies å oppfylle kriteriene for å være en “gammel gubbe”, som var en betegnelse som Flood brukte da han i 1879 beskrev historien i boken Fra Fjeldet og Skjærgaarden.

Den gamle skipper Jonasen skal ha hatt kommandoen over kanonen den eneste gangen den i følge tradisjonen ha vært i bruk. To skudd ble løsnet til hurrarop fra innbyggerne – som stod ved kanonen og bivånet det hele.


En frisk gjetning
kan være at gamle Jonassen egentlig var Christen Jonassens far, Jonas Jonsen, som var 69 år i 1808. Han var medeier i kaperskuta Veiviseren, og var selv derfor involvert i kaperfarten.

Jonas var også far til kaperbrødrene Reinert , John og selveste Jonas Jonassen – og han var onkelen til Jansen-brødrene.

Historien om skuddene fra Støa skrev Constantius Flood om først ca 70 år etter at hendelsen skal ha funnet sted. Den er antagelig også basert på muntlig tradisjon.

Da skal det vel ikke mye til at Jonassen-navnets opphav, og far til fire skippere med samme etternavn, har blitt til “den gamle” – med en aldri så liten navneforskyvning.

Les om Kanonen på StøaÅgeren

Spekulasjoner Posted on Mon, February 18, 2008 10:31:16

Ved innkjøringen til Loshavn, like før selve bebyggelsen, finnes en liten plass med noen hus rundt som kalles ‘Ågeren’.

Hvorfor den lille plassen har fått dette navnet kan man jo spekulere rundt. Hadde Selma Fredriksen en liten potetåker der? Eller hørte jordlappen til Kjørgarden (huset til venstre i bildet over)?

Blog Image
På dialekt kalles plassen for Ågeren (Åkeren), og kan så vidt skimtes mellom husene på dette bildet.

I Farsunds Avis 9. september 1905 finner vi noe som kan være en pekepinn om hva denne “Ågeren” har vært brukt til – og av hvem. Avisen rapporterer hvor langt man så langt var kommet i arbeidet med Loshavnsveien: “I Lodshavn er selve Veilegemet ferdig med undtagelse af Stykket gjennem Kapt. Pedersens Have, der ikke skal oparbeides før Frugten er indhøstet.”

Kaptein Pedersens Have? Var det ‘Ågeren’? Kan denne kapteinen ha vært Christian Pedersen (1848-1927), som levde sine første barneår på Kjørgarden, og som barn flyttet til sin farmor i Bukta etter at begge foreldrene var døde? Ågeren kan ha blitt skilt ut fra Kjørgarden da barndomshjemmet hans ble solgt. Eiendommen kan ha vært en del av hans arv etter foreldrene.

Blog Image Christian Pedersen (1848-1927) og hans kone Else Cathrine (1855-1931) var bosatt på brygga i konas barndomshjem. Noen år på begynnelsen av 1900-tallet bodde han også i Sjøbakken. En stund representerte han Venstre i Lista kommunestyre. Hans storebror Peter Severin Pedersen var i flere år ordfører i Farsund; også han representerte Venstre.« PreviousNext »