Blog Image

LOSHAVNSBLOGGEN

Ny teori om Bremerholm

Spekulasjoner Posted on Wed, April 06, 2016 11:36:42

Huset på “Bremerholm” og nabohuset står svært tett inntil hverandre. Det kan faktisk være opphavet til det spesielle navnet.

Disse to husene har en utrolig historie. Huset med høy mur til venstre (Bremerholm) på begge disse bildene ble bygget av materialer fra den øverste etasjen fra huset til høyre – som følge av en arvetvist. Tvisten førte til et salomonisk forlik i Farsund forliksråd den 10. februar 1841. Det nye huset ble bygget som en følge av forliksprotokollen, og fikk navnet Bremerholm – uvisst av hvilken grunn.

En ganske troverdig teori har imidlertid blitt lansert om dette navnevalget av Anders Danielsen Nygård, sønnen til huseierne i det opprinnelige huset: Bremerholm er navnet på en gammel bydel i København, som i tidligere tider var kjent for sine trange smug. Det er uten tvil et svært trangt smug mellom de to husene, og det kan derfor rett og slett ha vært folkevittigheten som har gitt navnet nærmest som en karakteristikk.

Samtidig vet vi at tomta opprinnelig er en holme.

Les mer om – Huset på BremerholmGamle skipper Jonasen

Spekulasjoner Posted on Sat, March 01, 2008 22:35:13

Da en engelsk fregatt i 1808 ble sendt på en ekspedisjon mot Loshavn, ble det løsnet skudd fra kanonen på Støa. I følge forfatteren Constantius Flood (1827-1908) skjedde dette under gamle skipper Jonasens kommando.

Hvem var han? Den eldste mannlige Jonasen i hele Vanse prestegjeld ved folketellingen i 1801 var Christen Jonassen. Han bodde i Bukta i 1808, og var riktignok skipper – men på det tidspunktet var han 40 år, og kunne vel neppe sies å oppfylle kriteriene for å være en “gammel gubbe”, som var en betegnelse som Flood brukte da han i 1879 beskrev historien i boken Fra Fjeldet og Skjærgaarden.

Den gamle skipper Jonasen skal ha hatt kommandoen over kanonen den eneste gangen den i følge tradisjonen ha vært i bruk. To skudd ble løsnet til hurrarop fra innbyggerne – som stod ved kanonen og bivånet det hele.


En frisk gjetning
kan være at gamle Jonassen egentlig var Christen Jonassens far, Jonas Jonsen, som var 69 år i 1808. Han var medeier i kaperskuta Veiviseren, og var selv derfor involvert i kaperfarten.

Jonas var også far til kaperbrødrene Reinert , John og selveste Jonas Jonassen – og han var onkelen til Jansen-brødrene.

Historien om skuddene fra Støa skrev Constantius Flood om først ca 70 år etter at hendelsen skal ha funnet sted. Den er antagelig også basert på muntlig tradisjon.

Da skal det vel ikke mye til at Jonassen-navnets opphav, og far til fire skippere med samme etternavn, har blitt til “den gamle” – med en aldri så liten navneforskyvning.

Les om Kanonen på StøaÅgeren

Spekulasjoner Posted on Mon, February 18, 2008 10:31:16

Ved innkjøringen til Loshavn, like før selve bebyggelsen, finnes en liten plass med noen hus rundt som kalles ‘Ågeren’.

Hvorfor den lille plassen har fått dette navnet kan man jo spekulere rundt. Hadde Selma Fredriksen en liten potetåker der? Eller hørte jordlappen til Kjørgarden (huset til venstre i bildet over)?

Blog Image
På dialekt kalles plassen for Ågeren (Åkeren), og kan så vidt skimtes mellom husene på dette bildet.

I Farsunds Avis 9. september 1905 finner vi noe som kan være en pekepinn om hva denne “Ågeren” har vært brukt til – og av hvem. Avisen rapporterer hvor langt man så langt var kommet i arbeidet med Loshavnsveien: “I Lodshavn er selve Veilegemet ferdig med undtagelse af Stykket gjennem Kapt. Pedersens Have, der ikke skal oparbeides før Frugten er indhøstet.”

Kaptein Pedersens Have? Var det ‘Ågeren’? Kan denne kapteinen ha vært Christian Pedersen (1848-1927), som levde sine første barneår på Kjørgarden, og som barn flyttet til sin farmor i Bukta etter at begge foreldrene var døde? Ågeren kan ha blitt skilt ut fra Kjørgarden da barndomshjemmet hans ble solgt. Eiendommen kan ha vært en del av hans arv etter foreldrene.

Blog Image Christian Pedersen (1848-1927) og hans kone Else Cathrine (1855-1931) var bosatt på brygga i konas barndomshjem. Noen år på begynnelsen av 1900-tallet bodde han også i Sjøbakken. En stund representerte han Venstre i Lista kommunestyre. Hans storebror Peter Severin Pedersen var i flere år ordfører i Farsund; også han representerte Venstre.Next »