Huset på “Bremerholm” og nabohuset står svært tett inntil hverandre. Det kan faktisk være opphavet til det spesielle navnet.

Disse to husene har en utrolig historie. Huset med høy mur til venstre (Bremerholm) på begge disse bildene ble bygget av materialer fra den øverste etasjen fra huset til høyre – som følge av en arvetvist. Tvisten førte til et salomonisk forlik i Farsund forliksråd den 10. februar 1841. Det nye huset ble bygget som en følge av forliksprotokollen, og fikk navnet Bremerholm – uvisst av hvilken grunn.

En ganske troverdig teori har imidlertid blitt lansert om dette navnevalget av Anders Danielsen Nygård, sønnen til huseierne i det opprinnelige huset: Bremerholm er navnet på en gammel bydel i København, som i tidligere tider var kjent for sine trange smug. Det er uten tvil et svært trangt smug mellom de to husene, og det kan derfor rett og slett ha vært folkevittigheten som har gitt navnet nærmest som en karakteristikk.

Samtidig vet vi at tomta opprinnelig er en holme.

Les mer om – Huset på Bremerholm