Da en engelsk fregatt i 1808 ble sendt på en ekspedisjon mot Loshavn, ble det løsnet skudd fra kanonen på Støa. I følge forfatteren Constantius Flood (1827-1908) skjedde dette under gamle skipper Jonasens kommando.

Hvem var han? Den eldste mannlige Jonasen i hele Vanse prestegjeld ved folketellingen i 1801 var Christen Jonassen. Han bodde i Bukta i 1808, og var riktignok skipper – men på det tidspunktet var han 40 år, og kunne vel neppe sies å oppfylle kriteriene for å være en “gammel gubbe”, som var en betegnelse som Flood brukte da han i 1879 beskrev historien i boken Fra Fjeldet og Skjærgaarden.

Den gamle skipper Jonasen skal ha hatt kommandoen over kanonen den eneste gangen den i følge tradisjonen ha vært i bruk. To skudd ble løsnet til hurrarop fra innbyggerne – som stod ved kanonen og bivånet det hele.


En frisk gjetning
kan være at gamle Jonassen egentlig var Christen Jonassens far, Jonas Jonsen, som var 69 år i 1808. Han var medeier i kaperskuta Veiviseren, og var selv derfor involvert i kaperfarten.

Jonas var også far til kaperbrødrene Reinert , John og selveste Jonas Jonassen – og han var onkelen til Jansen-brødrene.

Historien om skuddene fra Støa skrev Constantius Flood om først ca 70 år etter at hendelsen skal ha funnet sted. Den er antagelig også basert på muntlig tradisjon.

Da skal det vel ikke mye til at Jonassen-navnets opphav, og far til fire skippere med samme etternavn, har blitt til “den gamle” – med en aldri så liten navneforskyvning.

Les om Kanonen på Støa